Vyjádření k exekuci na ČSV

Vážení přátelé, zde si můžete přečíst vyjádření k exekuci na majetek svazu: Zpráva JUDr. Poupě ZO a OO ČSV průvodní dopis

Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020

Zde přinášíme zprávu z KÚ ohledně dotací: s ohledem na plánované spuštění elektronického vyplňování žádostí u jednotlivých dotačních programů v gesci odboru životního prostředí a zemědělství, budou jednotlivé programy zveřejněny až po jejich schválení Zastupitelstvem Ústeckého kraje tj. 28. 1. 2019. Vzhledem k tomu, že před uveřejněním výzvy pro podávání žádostí musí být schválené programy zveřejněny min. 30 dní lze předpokládat, že výzvy pro jednotlivé programy budou zveřejněny v průběhu…

Čtěte dál ..

UPOZORNĚNÍ

Vážení přátelé, pokud uvažujete o využití evropských dotací, podívejte se na stránky ČSV, jsou zde nové informace ohledně  formulářů.

Jak odebírat měl

Chcete – li přesně vědět jak na to, klikněte nejdříve na nadpis a pak otevřte : pokyny-pro-dber-meli-

Žádost o dotace 2019 – novinky

1. Žádost se podává pouze elektronicky na interaktivním formuláři na stránkách kraje. 2. Tento formulář bude k dispozici při vyhlášení dotace (leden – únor 2019). 3. Po vyhlášení dotace bude cca 30 dní možnost vyplnit formulář (budete se moci k němu vracet a upravovat ho ). 4. Po odeslání elektronickou cestou si formulář vytisknete, podepíšete a odešlete na kraj. Schválení dotací – květen až duben. 5. Opět se nepočítá s podporou technického zabezpečení( tzn. medomet, odvíčkovací talíř a jiné). 6. Přesný soupis věcí, které se překrývají s jinou dotací, bude vyvěšen na stránkách kraje.  

Chov matek a rozmnožování včelstev

ZO ČSV Litoměřice zve všechny na přednášku přítele Milana Havelky, která se uskuteční dne 9.2. 2019 od 9.00 hodin ve školní jídelně při 8 ZŠ Ladova 5 Litoměřice,  Srdečně zve Jiří Pergler jednatel ZO Litoměřice

Nabídka

Byl jsem požádán informovat potenciální zájemce, že od 17.12. – 23.12. 2018 v prostoru nádvoří Pivovar Nomád pod zámkem, bude probíhat denně cca od 15.30 – 19.00 hod. malý vánoční trh. Pokud by někdo chtěl nabídnout své včelí produkty, kontaktujte sládka – pana Kočku.

Odběr zimní měli.

Důvěrníci odevzdají protokoly o ošetření do 31. prosince 2018 našemu zdravotníkovi př. Míškovi. Ostatní: 7 až 10 dní po posledním (3. )ošetření včelstev (prosinec) je potřeba důkladně očistit podložky na dně úlu. Nejdříve 30 dní (konec ledna) po vložení čistých podložek na dno úlu odebíráme směsné vzorky veškeré zimní měli od všech včelstev na stanoviš Změli je třeba odstranit mrtvolky včel. Při větším množství mrtvolek je vhodné měl přesypat přes mřížku nebo cedník s dostatečně velkými oky, aby roztoči propadli. Vysušení vzorku: měl je nutné vysušit, aby neplesnivěla. Nejlépe uschne na novinách při běžné teplotě. Nesušte ji na topení. Vosk se ohřeje a slepí. Pokud měl zůstane vhrudkách, nelze z ní zjistit skutečný počet roztočů. Obaly: Vysušený vzorek sesypeme do kelímku od jogurtu a uzavřemeprodyšnou tkaninou. Zakrytí kelímku musí být dobře fixováno…

Čtěte dál ..

DOTACE

Pozvánka – výplata peněz 1. D 2018 NEZAPOMEŇTE SI DOTACE VYZVEDNOUT Klikněte na Vývěska a  na Pozvánka .

Školení začínajících včelařů

Více informací získáte na www. vceliraj.cz